Autorisation og specialist

 


Målgruppe: Supervisionsgruppen henvender sig til psykologer på vej til autorisation eller specialist. Der vil være op til 5 deltagerne i gruppen.

Gruppen mødes kl. 9-14.30 med en halv times frokost på følgende dage: torsdag 11/1/24, onsdag 31/1/24, tirsdag 23/2/24, onsdag 20/3/24, tirsdag den 9/4/24 og tirsdag den 7/5/24. Dvs. at man får 30 timers gruppesupervision (omregnet til 20 timers ekstern supervision).

Pris for deltagelse i gruppen: kr. 15.000. Forløbet er momsfritaget pga. kompetencegivende supervision.  

 

Sted:Skt. Annæ Plads 12, 2.-3., København K, tæt på Kgs.Nytorv metro eller Marmorkirken Metro


Tilmelding: For at tilmelde dig gruppen, skriv til susanne@psykologiskperspektiv.dk og oplys gerne faktureringsinformationer; adresse, evt. ean.nr., cvr.nr., kontakt id/kontaktperson.


Intentionerne bag denne supervisionsgruppe

Denne supervisionsgruppe kan være noget for dig, hvis du har interesse i den mentaliseringsbaserede tilgang. Håbet er at facilitere en tryg supervisionsgruppe, hvor gensidig respekt, fagligt engagement og udvikling af din psykologfaglige identitet er omdrejningspunktet.

Det er ambitionen, at vi i gruppen får mulighed for at arbejde med egen faglige identitet og udvikling. Vi håber, at stemningen i gruppen kan blive tryg. Der vil være fokus på egenomsorg i forhold til at være i det klinisk psykologiske arbejdsfelt.

Supervisionen vil bidrage med konkrete teoretiske og metodiske perspektiver, som formidles så konkret og praksisnært, at du kan tage dem direkte med ud i din kliniske praksis. 

 

Indhold i supervisionen

Supervisionens indhold vil altid tage udgangspunkt i supervisandernes ønsker og aktuelle behov og vi vil indledningsvist udarbejde det som vi kalder for en supervisionsfokusformulering, hvor vi i en proces når frem til at definere gruppens håb og mål med supervisionsprocessen og vi, som supervisorer, kommer med et bud på, hvordan vi vil kunne nærme os målene.


Eksempler på faglige perspektiver og temaer, som efter relevans og ønsker fra gruppen vil blive introduceret: 

  • Introduktion til mentaliseringsbaseret teori
  • Mentaliseringsbaserede interventioner i mødet med børn, unge og deres familier samt professionelle
  • Den mentaliserende holdning i arbejdet med børn og familier
  • Stilladsering af børn, unge og forældres mentalisering
  • Særlige opmærksomhedspunkter i mødet med unge
  • Fokusformuleringer i psykoterapi

 

Supervisorer

Susanne Wederkinck Nielsen, Cand.psych.aut. og specialist i klinisk børnepsykologi og psykoterapi med børn. Uddannet ved København Universitet i 2008. Susanne har i hele sit psykologarbejdsliv arbejdet med sårbare børn, unge og familier. Hun har været kommunalt ansat igennem 10 år i en PPR og et familiehus. Hun har bred erfaring med at lave supervision, terapi med børn, unge og familier samt psykologiske undersøgelser af børn og forældrekompetence. Derudover har Susanne været involveret i en række udviklingsprojekter. De sidste 6 år har hun arbejdet i privat praksis/Psykologisk Perspektiv. I det daglige laver hun mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og deres familier, MBT-metodesupervision og undervisning. Susanne er efteruddannet med særlige kompetencer inden for tilknytnings- og mentaliseringsbaserede perspektiver og metoder. Sammen med Maria Nannestad har Susanne skrevet bogen ”Kend dine følelser – og blive venner med dem, dig selv og andre”; en psykologibog til børn og deres voksne, udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

 

Sidsel Linnet, Cand.psych.aut, på vej til at blive specialist i Klinisk Børnepsykologi (sat på hold grundet udlandsophold). Sidsel har været uddannet psykolog fra Københavns universitet siden 2009 og har mange års erfaring med at arbejde med børn, unge og deres familier i forskellige sociale- og følelsesmæssige udfordringer. Hun har tidligere arbejdet i PPR, hvor hun har bred erfaring med psykologiske undersøgelser og testning, rådgivning og mangeartede supervisionsopgaver. Herudover har hun været med til at etablere en Ungerådgivning i kommunalt regi. I en årrække har Sidsel arbejdet som privat praksiserende psykolog i udlandet, New Zealand. Her har hun arbejdet terapeutisk med unge og deres familier primært fra et mentaliseringbaseret udgangspunkt (MBT- A), men også informeret af DAT (dialektisk adfærdsterapi), KAT (Kognitiv Adfærdsterapi) samt ACT (Acceptance Commitment Therapy). Sidsel fortsætter nu dette arbejde som privat praksiserende i Psykologisk Perspektiv i Danmark. Hun er efteruddannet i Mentaliseringsbaseret behandling af børn, unge og deres familier Sidsel har sammen med Edith Montgomery skrevet bogen “Børn & unge med flygtningebaggrund. Anbefalinger til professionelle”, udgivet af Hans Reitzels Forlag, 2012.